Vårt yngste barnebarn på 2 år aktiviserer vår eldste hund Iris på 8 år.

Aktivisering.

Aktivisering.

Aktivisering kan være så mye, fra det helt enkle til det mer avanserte. Uansett hvilken vanskelighetsgrad det har skal det alltid være moro for både deg og hunden din. Gi hunden den tiden den trenger til å forstå hva du ønsker av den. Det skal ikke være noen tvang, eller press. Ta det som det er, og du vil se at resultatene kommer etter hvert.

Begynn å trene i rolige omgivelser. Inne kan være et bra sted. Når hunden kan øvelsen øker du gradvis forstyrrelsen. Slik at den til slutt kan utføre øvelsen uansett hvor dere er uten problemer.

Er det vanskelig for hunden å konsentrere seg med forstyrrelser, så gjør du som du begynte inne. Begynn i fra begynnelsen og arbeid deg oppover. Alt går bare du tar tiden til hjelp.

Som i all annen innlæring må du heller ikke her holde på for lenge av gangen, da hunden blir fort sliten.

Tren korte økter 2- 3 min. med 5 min. pause imellom. Effektiv treningstid ikke over 15 min. Pausene skal være kjedelige. Dette for at den skal huske hva den sist gjorde.

Avslutt alltid positivt.

Vær tålmodig og arbeid ut fra hundens egne premisser, slik at den ikke føler noe press. Gi hunden din den tiden den trenger for å lære. Ikke still krav til den før du ser at  den forstår hva det er dere holder på med.

NB !! Gjør hunden feil så ikke korriger, eller irettesett den, det vil bare føre til at den blir usikker og lett gir opp. Gå heller noen skritt og begynn på nytt.

Hver positiv og oppmerksom, klikk akkurat i det øyeblikket den gjør det du ønsker av den, gi godbit/ros. Hver minste lille bevegelse i riktig retning er viktig å få med seg.

Hunden skal ikke gjøre det for at den må, men for at den selv ønsker å gjøre det.

Hvordan resultatet blir er helt opp til deg !

Gjør klar godbitene, finn frem klikkeren og den gode stemmen din og sett i gang.

Ha det morsomt !

Touch.

Ordet "touch" er engelsk, og betyr "berøre". Mange av øvelsene vi går igjennom her baserer seg på touchmetoden.

For å lære hunden touch holder du en gjenstand foran snuten til hunden. Når hunden berører denne gjenstanden med snuten si "touch", klikk, gi godbit/ros. Etter hvert øker du vanskelighetsgraden. Du holder gjenstanden høyere opp, til siden, lavere ned, legger den ned på gulvet, holder den bak beinet ditt o.s.v.

Husk :

 • Ikke for lange økter. 
 • Ta pauser.
 • Avslutt når det går som best.

Ikke gå videre før du er sikker på at hunden forstår hva "touch" betyr.

Trille ball.

Denne øvelsen kan gjøres på to måter.

 1. 1.      Ligge nede å dytte med snuten.

Forutsetter at hunden kan kommandoen "ligg/dekk" og "touch".

Be hunden legge seg ned på gulvet. Lag litt avstand mellom forlabbene slik at du kan legge ballen rett ved hundens snute. Klikk, gi godbit/ros hver gang hunden berører ballen. Etter hvert som hunden forstår øvelsen, venter du til hunden dytter til ballen hardere, ballen vil trille bortover, klikk, gi godbit/ros. Øk din entusiasme i hvordan du vil hunden skal trille ballen.  Når ballen triller mot der du sitter, klikk, gi godbit/ros. Gjenta dette til hunden gir ballen et så kraftig dytt slik at den er i stand til å trille helt bort til der du sitter, slik at du kan trille den tilbake. Dere triller ball til hverandre.

 1. 2.      Stå oppreist og bruke ene beinet.

Trenger ingen forkunnskaper.

Du går frem på samme måten som ved å trille ball med snuten, men nå gir du positiv forsterkning hver gang hunden berører ballen med beinet. Bestem deg for hvilket bein du vil hunden skal trille med og tren med det samme beinet til hunden kan øvelsen. Så kan du gå i gang med neste.

Trille bil.

Denne øvelsen kan også gjøres på to måter.

Innlæringen her er i hovedsak som ved å "trille ball" bortsett fra at dere ikke skal trille til hverandre. Hunden skal trille bilen fremover. Isteden for å ha nuten/labben bak bilen kan hunden ha snuten/labben oppå den

Flere "touchtriks".

 • Bruke snuten til å lukke dører. Obs : Hunden kan bli redd når døren smeller igjen. Vær  sikker på at den er vant til denne lyden.
 • Ringle i en bjelle ved døren når den må ut.
 • Berøre din nese/øyne/ører osv. med snuten.
 • Slå lyset av/på med snuten.
 • Kjenne navn på fingrene. Hunden peker med snuten på de forskjellige fingrene etter hvert som du sier navnet på dem.
 • Kjenne navn på forskjellige figurer/farger. Hunden peker med snuten på de forskjellige figurene/fargene etter hvert som du sier navnet på dem. (Her kan også et av beina brukes).

Andre ting.

Ha hunden foran deg og en godbit i høyre hånd. Hold hendene knyttet, hold dem opp og tett sammen. For å få godbiten skal hunden trykke på venstre tommel. I begynnelsen er det nok at hunden så vidt er borti tommelen. Når hunden forstår hva du ønsker av den, setter du navn på det. Etter hvert holder du hendene lenger fra hverandre og du kan variere mellom å ha godbiten i høyre, eller venstre hånd.

For å få hunden i gang kan du gni godbiten mot den tommelen du ønsker den skal trykke på. Videre kan du lære inn de andre fingrene på samme måten. Etter en tid og hunden har lært seg dine fingre kan du utvide det til at den trykker på en annens tommel/fingre, men at du belønner.

Isteden for å sette ord på det, kan du jo lære hunden din å "telle". En for tommel, to for pekefinger, tre for langfinger osv.

Sitte bamse.

Når hunden sitter "bamse", skal den sitte på rumpa med loddrett rygg og frambeina opp ifra bakken.

Andre varianter ut ifra denne øvelsen kan være :

 • Sitte "bamse" og holde begge labbene over armen din (den du holder godbiten i).
 • Sitte "bamse" og holde høyre labb over armen din.
 • Sitte "bamse" og holde venstre labb over  armen din.
 • Sitte "bamse" på avstand og vinke.

Slik trener du :

Få hundens oppmerksomhet.

Kan hunden kommandoen "sitt", gir du denne kommandoen. Hvis ikke viser du hunden ved å sette hånden med godbit foran snuten dens og før hånden oppover og bak. Setter hunden seg skal den ha godbit/ros.

Finn frem en ny godbit. Forsett bevegelsen bakover. Dette fører til at hunden vil prøve å hoppe opp med frambeina. Ser du en liten antydning til dette, klikk, gi godbit/ros.

Fortsett med dette til hunden forstår at den skal ha beina opp i fra bakken.

Når den har forstått dette holder du hånden med godbit litt høyere opp og venter litt lenger med å gi et klikk. Dette fører til at den prøver seg frem ved å løfte beina litt høyere. Når den gjør det, klikk, gi godbit/ros.

Slik fortsetter du til hunden din løfter beina så høyt du ønsker, eller ut i fra hva den fysisk kan klare.

Har hunden vanskeligheter med å holde balansen så la den få lov til å holde deg rundt ene armen.

OBS !!  Ikke hold hånden med godbiten for langt unna snuten til hunden. Det vil gjøre at den lett vil heise seg opp på bakbeina. Noe vi ikke ønsker. Prøv deg frem. Klikk, gi godbit/ros kun når hunden har rumpa i bakken og frambeina opp.

Når hunden forstår denne atferden, legger du ord/håndtegn til den.(Kommando).

Eks. bamse/hånden rett opp med knyttet neve.

Når du har trent på dette 50 - 70 - 100 ganger, vil hunden kunne gjøre dette trikset ved å få kommandoen "bamse", eller ved å bruke håndtegnet du har gitt denne kommandoen.

Vil du lære hunden å utføre dette trikset på av stand må du lære den "å bli" og så gå gradvis i fra til du får den avstanden du ønsker.

Vinke.

Dette er en øvelse du kan ha mye glede med. Tenk så moro det vil være å vinke til hunden når du skal reise bort og hunden setter seg ned og vinker tilbake. Eller når venner er på besøk og skal hjem.

Du begynner øvelsen med å bestemme deg for hvilket bein hunden skal vinke med.

Få dens oppmerksomhet (smekke med tunga, klappe på låret, gjør deg selv spennende).

Når du har hundens oppmerksomhet gir du kommandoen sitt. Kan ikke hunden   kommandoen, finner du frem en godbit, legger godbiten i ene hånden, setter hånden foran hundens snute og fører den opp og bakover til hunden setter seg. Klikk, gi godtbit/ros.

Hunden sitter rett foran deg. Dette for at du lett skal se hver lille bevegelse hunden gjør med beinet.

Finn frem godbit og hold hånda med godbiten over hodet til hunden.

Hold hånden rolig der til hunden rører på det beinet du vil at den skal vinke med. Gi godbit/ros.

Klarer ikke hunden å finne ut dette selv kan du hjelpe den litt i begynnelsen ved å føre hånden din i motsatt retning av det beinet du vil den skal løfte (skal den løfte høyre bein, fører du hånden bot venstre, eller omvendt).

Med det samme hunden rører på det riktige beinet, klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette 6 -15 - 50 ganger.

Når hunden forstår hvilket bein den skal løfte på, venter du litt lenger med klikket.

Dette fører til at den vil løfte beinet litt høyere. Klikk, gi godbit/ros.

Forsett slik til hunden løfter beinet så høyt du ønsker.

NB ! Ikke høyere enn det er fysisk mulig for hunden.

Når du har oppnådd ønsket høyde, venter du til hunden beveger beinet opp og ned i luften, klikk, gi godbit/ros.

Fortsett med dette til hunden beveger beinet opp og ned et x antall ganger til det blir å "vinke". Klikk, gi godbit/ros.

Legg nå ord/håndtegn på det hunden gjør. Si vinke samtidig med at du vinker.

Viktig : I innlæringsfasen bruker du konsekvent samme hånden !!

Forstår hunden håndtegnet kan du gradvis begynne å gå ifra. Det prøver du ut ved og ikke bruke ordet, men bare vinke.

NB ! Ikke gå for fort frem.

Begynn med to skritt ifra og øk etter hvert.

Hvor langt du kan gå ifra varierer, men ikke gå lenger unna enn at hunden ser deg godt og ikke mister kontakten.

Når øvelsen er ferdig innlært kan du på avstand vinke til hunden og hunden vil vinke tilbake til deg.

Kopp/bolle.

Legg en godbit på gulvet og sett en kopp/bolle eller lignende over. Hunden vil prøve å snu objektet som er lagt over for å få tak i godbiten som ligger under.

Kasserolle.

Legg godbit i en kasserolle og legg lokk på. Hunden tar av lokket og finner premien nedi. Dette kan være en fin øvelse hvis hunden din er var for lyder.

Riste seg.

Dette er en øvelse du kan ha god nytte av. Har du vært på tur i regnvær, eller vært på badetur er det bedre at hunden rister seg før den går inn i huset, eller bilen. Og ikke å forglemme når hunden må dusje. Har du dusjkabinett kan du lukke igjen det og få hunden til å riste av seg det meste av vannet før du tørker videre utenfor kabinettet.

Slik trener du :

Hunden har badet e.l. (er skikkelig bløt).

Den rister seg.

Akkurat i det den begynner å riste seg sier du ordet "riste" (eller noe annet du kanskje synes er bedre), klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette hver gang hunden rister seg. Hvor mange ganger du må gjenta dette kommer helt an på hvor presis du er med forsterkningen og hvor lang, eller kort tid hunden din trenger for å lære.

Prøv deg frem. Si ordet "riste" når hunden er tørr og ikke rister seg. Rister hunden seg forbinder den ordet med atferden. Den har lært å "riste" seg og du kan legge bort klikkeren. Men fortsett med belønning av og til.

Hoppe gjennom armene.

Her skal du forme armene til en stor ring som hunden skal hoppe igjennom.

Slik trener du :

Få hundens oppmerksomhet.

Form den ene armen som undersiden av en ring.

Med den andre armen lokker du hunden til å hoppe over.

Akkurat i det hunden hopper opp og over, klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden forstår at den skal hoppe over.

Når hunden forstår dette legger du den andre armen over slik at den danner en ring.

Etter hvert kan du holde "ringen" høyere.

Hoppe over beinet.

Stå mot en vegg og løft beinet i passende høyde slik at det blir et hinder.

Slik trener du :

Få hundens oppmerksomhet.

Løft ene beinet ditt opp mot en vegg.

Lokk hunden til å hoppe over ved å bruke godbit.

Akkurat idet hunden hopper opp og over, klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden forstår at den skal hoppe over.

Etter hvert kan du faktisk få den til å hoppe over bare ved å løfte beinet.

Åttetall.

Still deg med beina bredt adskilt. Før godbiten mellom beina og lokk hunden rundt begge beina slik at den går rundt dem i et åttetall.

Gå bak.

Dette er en bra øvelse å kunne når du f.eks. skal gå ut gjennom dører, eller trange steder hvor du ikke ønsker å ha hunden foran.

Denne treningen kan gjøres på flere måter. Jeg nevner to :

1.

Du begynner treningen på en smal sti der det ikke er plass for hunden til å gå forbi på

siden.

Slik trener du :

Du går langs med stien.

Du får hunden til å gå bak deg. Når den går bak, klikk, stopp opp og gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden forstår at den skal gå bak.

Når hunden forstår at den skal gå bak, legger du ord på det hunden gjør "gå bak".

Hunden går bak. Si ordet "gå bak", klikk, stopp opp og gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden forbinder ordet "gå bak" med det den gjør, å gå bak.

Ikke gå for langt i begynnelsen. Start med 3 - 4 skritt. Øk lengden etter hvert som du

ser hunden begynner å forstå hva du mener.

Tren på dette til hunden kan det.

2.

Du kan lage deg en smal veg inne ved å sette opp stoler som står så tett sammen at hunden ikke klarer å gå forbi deg. Eller bruke en vegg på ene siden og stoler på andre siden. Bruk fantasien.

Fremgangsmåten for innlæringen av øvelsen foregår på samme måte som punkt en.

Slikke snute.

Gni godbiten forsiktig på snuten. De fleste hunder slikker seg automatisk hver gang de får noe på den. Hvis ikke sit og vent. Etter hver vil du se at hunden stikker tungen ut på eget initiativ. Klikk og gi godbit/ros hver gang den gjør det. Når du har gjort dette noen ganger setter du navn på øvelsen.

Gå på teppet.

Finn frem et teppe som hunden har lov til å ligge på. Ta hunden med bort til teppet og frist den til å legge seg ned ved å holde hendene lavt. Du kan godt hjelpe til med en godbit. Ikke bruk noen kommando for å legge den ned. Gjenta dette til hunden legger seg lett. Når den gjør det legger du ord på øvelsen. 

Akkurat i det hunden legger seg, sier du "teppet", gir et klikk og godbit/ros. Gjenta dette noen ganger. Prøv om hunden forbinder ordet med det den gjør ved å stå oppreist og si ordet "teppet". Legger hunden seg har den forstått det. Nå kan du begynne å gå litt i fra teppet. I begynnelsen ikke for langt unna (halv meter). Si ordet "teppet". Går hunden å legger seg klikk, gi godbit/ros. Går den ikke å legger seg hjelper du den bort til teppet og sier ordet, klikk, gi godbit/ros når den legger seg. Etterhvert øker du avstanden.

Rulle rundt.

Ha hunden liggende foran deg. Når hunden ligger, tar du hånden med godbiten foran snuten dens, før så hånden bakover langs med siden og opp mot ryggen. Bruk langsomme bevegelser. De første gangene kan det hende du må hjelpe hunden rundt. Når hunden ruller rundt uten at du behøver å hjelpe den, begynner du å legge ord på det den gjør.

Ta det steg for steg. Klikk, gi godbit/ros når hunden gjør det du ønsker av den. Mange hunder ruller seg når de er bløte, i snø, eller i sand. Benytt deg av dette, sett navn på det den gjør, klikk, gi godbit/ros.

Gjespe.

Mange hunder gjesper når du setter deg ned til dem. Når de ønsker å få oppmerksomhet, eller for å dempe seg selv, eller andre. Noen hunder vil også gjespe hvis de blir strøket gjentatte ganger langs med munnviken og nedover halsen. Noen har skikkelig høye gjespelyder, mens andre er mer dannet.

Vil du lære hunden din å gjespe på kommando ?

Slik gjør du :

Ha alltid klikkeren og godbitene klar.

Klikk akkurat i det øyeblikket hunden gjesper, gi godbit/ros.

Gjør dette noen ganger til hunden forstår at å gjespe det er bra.

Sett navn på.

Si det ordet du vil bruke for å få den til å gjespe, klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette til den forstår sammenhengen mellom ord og handling.

Prøv deg frem ved å si ordet for gjespe når hunden ikke gjesper. Gjesper den har den forstått sammenhengen mellom ord og handling.

Slalåm.

Det er to måter å gå slalåm på.

 1. 1.      Du går fremover med litt lengre skritt enn det du bruker mens hunden går slalåm                                                                                                                                                                                 mellom beina dine.

Under innlæringen av denne øvelsen kan det i begynnelsen være litt vanskelig å bruke klikkeren hvis du ikke har brukt denne før. Da er det like greit å bruke stemmen, slik at både du og hunden føler at dere mestrer.

Slik gjør du :

Start med hunden på din venstre side.

Ha en godbit i hver hånd.

Frist hunden med høyre hånd under ditt høyre bein.

Med det samme hunden er på veg under beinet, gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden går lett under beinet.

Frist nå hunden til å gå først under høyre og så under venstre bein før du gir godbit/ros.

Gjenta dette til hunden går lett under begge bein.

I begynnelsen belønner du raskt, men krev snart at hunden skal gå under flere ganger før du gir positiv forsterkning.

HUSK : korte økter 2 - 3 min. med 5 min. pause. Effektiv treningstid skal ikke være over 15 min. Avslutt når det går som best. Avslutt alltid positivt.

Nå begynner du å rette deg opp i ryggen.

Når du nå står oppreist kan det hende du må hjelpe hunden din litt i gang.

Få dens oppmerksomhet.

Sett høyre bein rolig ut.

Skjer ingenting, prøv å klappe deg litt på låret, eller hjelp den med en godbit. Kanskje begge deler.

Sett rolig frem venstre beinet.

Gjenta dette til hunden forstår at den skal gå under beina dine etter hvert som du går rolig fremover.

Når hunden forstår hva den skal gjøre, setter du ord på atferden.

Hva slags ord er helt opp til deg.

Nå kan du bruke klikker.

Ide hunden går under første bein sier du ordet og klikk.

Forsett å gå rolig fremover to, tre steg og avslutt. Gi godbit, ros.

Vær tålmodig og gi hunden den tiden den trenger til å forstå hva du ønsker av den !!!

Blir du utålmodig og presser den, fører det bare til at hunden føler usikkerhet. Det blir ikke moro lenger, verken for deg, eller hunden.

 1. 2.      Du lager en slalåmløype (agility) ved å sette opp pinner med litt avstand og får    hunden til å gå slalåm mellom pinnene.

Her bruker du klikker. Sammen med target sticken vil det være en fornøyelse å lære hunden denne øvelsen.

En target stick kan være så mangt. Du kan for eksempel lage en selv av en pinne (kvist), eller kjøpe ferdig. Det kan være en sammenleggbar pekestav, eller som jeg selv bruker, en bilantenne som jeg har klippet ledningen av. Å bruke noe som kan gjøres mindre kan være en fordel da du etter hvert skal legge dette hjelpemidlet vekk.

Skal du bruke target stick må du lære hunden å følge denne før du begynner å trene øvelser.

Slik gjør du :

Finn frem "target sticken", klikker og godbit.

Sett enden på "target sticken" foran nesen til hunden.

Når hunden berører enden på "sticken" med nesen, klikk, gjem "sticken" bak ryggen, gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden forstår at den skal berøre "sticken" med nesen.

Nå kan du begynne å sette ord på det. Touch, røre, dytte, eller noe annet du synes klinger bedre.

Idet hunden berører "sticken" sier du ordet, klikk, gjem "sticken" bak ryggen, gi godbit/ros.

Gjenta dette 10 - 15 - 30 ganger.

Etter noen ganger holder du frem "sticken" når hunden er uoppmerksom på den.

Si ordet.

Går hunden frem og berører "sticken" begynner den å forbinde ordet med det den skal gjøre. Berøre "sticken".

Gjenta dette noen ganger.

Når hunden er helt sikker på dette, begynner du å trene i stimulus kontroll.

Ta frem "sticken", si ordet, hunden berører, klikk, gjem den bak ryggen, gi godbit/ros.

Ta frem "sticken", men nå sier du ingenting.

Berører hunden "sticken" gir du ingen respons på det. Gjem den bak på ryggen igjen.

Gjenta dette med ujevne mellomrom til hunden berører "sticken" kun når du sier ordet, for å gjøre det.

I begynnelsen må du si ordet raskt slik at hunden skal få mulighet til å mestre.

Utvid tiden etter hvert.

Når du har fått stimuluskontroll går du videre.

Nå kan du begynne å holde "sticken" litt lenger unna hunden.

Etter hvert  begynner du å bevege den litt oppover, nedover og til begge sider.

Klikk hver gang hunden berører enden på "sticken", gjem den bak ryggen, gi godbit/ros.

Gjenta dette noen ganger.

Husk : korte økter og pauser !!!!!!

Når du ser at hunden din forstår hva den skal gjøre, får du dens oppmerksomhet og begynner å bevege deg fremover.

Ikke for langt i begynnelsen.

Følger hunden deg, klikk, gjem "sticken" bak ryggen, gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden følger "sticken" uten å nøle.

Nå kan du begynne å bruke "target sticken" til å lære inn øvelser, triks, eller andre ting.

Her er det slalåm mellom pinner du skal gå i gang med.

Slik gjør du :

Sett opp pinner på rad.

I begynnelsen trenger du ikke mer enn to.

Øk antallet etter hvert som hunden lærer å gå imellom.

Finn frem "target sticken", klikker, godbit.

Få hundens oppmerksomhet.

Sett frem "sticken", si ordet for å følge den.

Følger hunden etter, klikk akkurat i det den går imellom første og andre pinne.

Gjenta dette noen ganger.

Nå går du litt videre.

Klikk akkurat idet hunden svinger rundt den andre pinnen, gi godbit/ros.

Slik fortsetter du til du er igjennom hele slalåmløypen.

Pauser og korte økter er like viktig her som ved all innlæring.

Når hunden forstår hva den skal gjøre og går lett igjennom løypen setter du ord på det den gjør.

Bruk fortsatt "target sticken".

Akkurat idet hunden går imellom første og andre pinnen sier du ordet, klikk, fortsett gjennom løypen. Ved løypens slutt, gi godbit/ros.

Nå begynner du å gjøre "sticken" mindre.

Gjenta dette til hunden lett løper gjennom slalåmløypa når den får klarsignal for det.

Gjør hunden "feil" så ikke lag noe oppstyr av det. Da stopper du opp går tilbake der du startet.

Vil den ikke, kanskje du går litt for fort frem, eller er utydelig i det du vil vise hunden.

Pauser, hva med dem ?

For lange økter ?

Stiller du for store krav ?

Sett deg ned å tenk igjennom hva du gjør, ikke gjør.

Vær ærlig mot deg selv og hunden din. Det kommer du lengst med.

Inn i bilen.

Her kan du også bruke "target sticken".

Slik gjør du :

Finn frem "sticken" og godbit.

Åpne ene bildøren/bakluken.

Få hundens oppmerksomhet.

Før sticken så vidt innenfor døren, si ordet for å berøre sticken.

Går hunden opp med frambeina, klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette 5 -15 - 20 ganger.

Nå fører du "sticken" litt lenger inn i bilen, si ordet for å berøre.

Går den litt lenger inn med frambeina, eller hopper inn, klikk, gi godbit/ros.

Husk : Hvert ligge steg fremover skal gis positiv forsterkning.

Gjenta dette til hunden hopper inn av seg selv.

Nå setter du ord på : "bilen".

Akkurat idet hunden tar sats sier du ordet, klikk, gi godbit/ros.

Når du har gjentatt dette noen ganger prøver du bare med å si ordet "bilen".

Hopper den inn begynner den å forstå sammenhengen mellom ord og handling.

Legg etter hvert fra deg "sticken".

Tren på dette til du er trygg på at hunden gjør dette i alle situasjoner.

Etter hvert øker du avstanden til bilen. Slik at hunden lærer å hoppe inn denne selv om dere er lenger unna.

Eller du kan lære inn dette ved å vise hunden at du kaster noen godbiter inn i bilen.

Da gjør du slik :

Få hundens oppmerksomhet.

Kast godbiter inn i bilen.

Vil den ikke hoppe inn. Frist den til å gjøre det.

Nærmer den seg bilen, klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette 10 - 15 - 20 ganger.

Nå venter du til hunden kommer nærmere. Klikk, gi godbit/ros.

Slik holder du på til hunden hopper inn i bilen uten å nøle.

Nå setter du ord på : "bilen".

Si ordet akkurat idet hunden tar sats og hopper inn.

Etter å ha gjentatt dette noen ganger sier du ordet uten å kaste godbit inn i bilen.

Hopper den inn, klikk, gi godbit/ros.

Gjør videre som nevnt ovenfor.

Bukke.   

Det er flere måter å bukke på. Vi tar for oss den dype elegante. Hunden går ned med frambarten og står oppe med bakparten (lekestilling).

I begynnelsen kan denne øvelsen være litt vanskelig. Hunden kan ha lett for å legge seg ned.

Gjør den det holder du ene hånden under buken på hunden samtidig med at du gjør bevegelsen nedover og litt bak med den andre hånda. Ikke løft opp, men bare ha hånden der, for når hunden prøver å legge seg kjenner den at noe er der og den vil holde bakparten oppe.

Har du en liten hund kan det være enklere å bruke et leiebånd el. l. å ha rundt buken.

Vær tålmodig og la hunden få den tiden den trenger, for å lære.

Husk :Klikk akkurat idet hunden gjør det du ønsker. Den minste lille rørelse er viktig å få med seg.

Slik trener du :

Finn frem, klikker og godbit.

Hunden må stå.

Få hundens oppmerksomhet.

Sett hånden med godbit foran hundens snute.

Før hånden rolig ned og litt bakover mellom frambeina til hunden.

Gjør hunden antydning til å gå ned med framparten, klikk, gi godbit/ros.

Forsett slik til hunden går helt ned med framparten.

Når hunden automatisk går ned med framparten ved håndbevegelsen (ned og litt bakover) setter du ord på atferden "bukke".

Si ordet samtidig med at du gjør håndbevegelsen. Klikk, gi godbit/ros hver gang hunden "bukker".

Gjenta dette 20 - 50 - 90 ganger.

Prøv om hunden  forbinder ordet "bukke" med bevegelsen den gjør. Det gjør du ved å si "bukke" uten å gjøre håndbevegelsen.

Bukker ikke hunden forsetter du å trene en stund til på det du hittil har trent på.

Bukker hunden, klikk, gi godbit/ros, tren videre med bare ordet "bukke" til det sitter godt.

Når du ser at hunden kan ordet kan du legge inn et tegn f. eks. ved at du selv bukker.

Hunden står foran, eller ved siden av deg.

Samtidig med at du sier "bukke" til hunden, bukker du dypt selv. Bukker hunden, klikk, gi godbit/ros. (Hvis ikke forflytter du deg noen skritt og prøver på nytt).

Gjenta dette 20- 50- 90 ganger.

Prøv å bukke uten å si ordet.

Bukker hunden når du bukker, klikk, gi godbit/ros.

Tren på dette til det sitter.

Hvis det innimellom virker som om hunden ikke forstår bruker du håndbevegelsen (ned og litt bakover) 2- 3 ganger, og så prøver du uten igjen.

Hvis dette gjentar seg flere ganger, kan det være at du går litt for fort frem, eller at treningsøktene blir for lange.

Når hunden kan øvelsen, begynner du gradvis å gå ifra.

Hunden må stå.

Begynn med 2 -3 skritt og øk gradvis.

Vær tålmodig og ikke gå for fort frem.

Når hunden bukker, når du bukker på avstand så ros rolig, gå rolig bort til den, klikk,   gi godbit/ros.

Kan hunden dette i rolige omgivelser, øker du gradvis med forstyrrelser.

OBS ! I begynnelsen kan det hende du må begynne å trene øvelsen fra der du staret første gangen.

Fortvil ikke. Du vil se at denne gangen går det raskere. Hunden kan det, men må lære seg å holde oppmerksomheten sin, rettet mot deg, selv om det er andre ting som foregår rundt dere.

Tren korte økter 2 -3 min. med 5 min. pause imellom. Effektiv treningstid ikke over

15 min. Pausene skal være kjedelige.

Avslutt alltid positivt.

Tren litt hver dag.

Gå opp på stubber, stein, bord (trimmebord).

Går du tur i skogen kan det jo være fint for hunden å trimme hodet litt og ikke bare kroppen. Eller du kan bruke det til noe mer nyttig i dagliglivet slik som å lære hunden selv å hoppe opp på for eksempel et bord. Kan være nyttig hos veterinæren.

Slik gjør du :

Frist hunden med en godbit til å gå opp, eller bruk en target stick.

Er hunden utrygg begynner du med å belønne når hunden er på veg mot det den skal hoppe opp på.

Videre når den har forbeina opp på det du vil den skal hoppe opp på.

Etter hvert skal alle fire beina være oppå før du belønner. 

Jobb deg gradvis fremover.

Klikk, gi godbit/ros for den minste lille bevegelse i riktig retning.

Vær tålmodig.

Når hunden er trygg på og hopper lett opp, begynner du å sette ord på det.

Si ordet for det den skal hoppe opp på akkurat i det den tar sats, klikk, gi godbit/ros.

Gjenta dette til hunden forbinder ordet med det den gjør.

Prøv deg frem ved innimellom å si ordet uten å hjelpe til på annen måte.

Når den har forstått sammenhengen mellom ord og handling begynner du å gå litt i fra det den skal hoppe opp på.

Ikke for langt i begynnelsen. En, eller to skritt.

Vil den ikke i begynnelsen hjelper du den.

Øk avstanden gradvis.

 Copyright © Kennel Riverroom

Nyeste kommentarer

01.02 | 10:35

Takk, for henvendelsen.
Vi har ikke planer om valper i den nærmeste framtid.

29.01 | 13:08

Vi er et voksent aktivt par som er mye på tur. Vi har begge vokst opp med hund, og har begge vært hundeeiere tidligere. Vi har planlagt å kjøpe dansk svensk gårdshund de siste 2 årene.

Del denne siden