Nyeste kommentarer

01.02 | 10:35

Takk, for henvendelsen.
Vi har ikke planer om valper i den nærmeste framtid.

29.01 | 13:08

Vi er et voksent aktivt par som er mye på tur. Vi har begge vokst opp med hund, og har begge vært hundeeiere tidligere. Vi har planlagt å kjøpe dansk svensk gårdshund de siste 2 årene.

Del denne siden

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Litt om oss.

Kennel Riverroom holder til i Slemdalen i Åmot kommune. Vi driver ikke stort med avl 1-2 kull i året, et lite kjøkkenoppdrett. Hos oss er det nå 1 Dansk-Svensk Gårdshunder og vårt nye tilskudd i flokken en Norsk Elghund Sort - NES.

Vi er min mann Arnt-Steinar og jeg Anne Grete. Ingen av oss er noen utpregede konkurransemennesker så det blir lite konkurranseresultater å vise til. Selv om vi ikke konkurrerer blir hundene brukt. De er med på det meste. De går spor, elsker triks, kunster og lære nye ting. De er klikkertrent. I tillegg til det andre blir det nå jakttrening og jaktprøver. 

Vi følger Norsk Kennel Klubb`s etiske retningslinjer for avl.

Vi er medlem i : 

Norsk Kennel Klubb, Raseklubb for Dansk-Svensk Gårdshund og Hedmark Elghundklubb.

Som hundeeier blir man aldri utlært, for stadig nye ting dukker opp. Det er et ordtak som sier : "Den som sier at en er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig" og det er så sant som det er sagt.

Her er noe av det vi har fått med oss av kurs, seminarer og erfaringer relatert til hund opp gjennom årene :

Arnt-Steinar :

1992: Norsk Kennel Klubb`s oppdrettersymposium : Oppdrett og ansvar.

Norsk Kennel Klubb : Hund og helse mot 2000 :

1999: Kurs 2 : Oppdrett.

2000: Kurs 3 : Fôring, akkuthjelp og forebyggende helsearbeid.

2001: Norsk Kennel Klubb`s kurs i Kynologi.

2004: Norsk Kennel Klubb seminar "Atferd og Helse `04".

2004: Norsk Kennel Klubb`s kurs i "Hund og atferd i et nytt århundre.

NJFF : El-instruktør ( hund-sau ).

Anne Grete :

1991: 1 årig instruktørkurs i lydighetopplæring (Randulf Gimre).

1997/98: Hagan Hundeskole ( Turid Rugås ) : 1 årig hundetrenerskole.

1998: Hagan Hundeskole : Kurs i atferdsproblemer hos hund.

1998: Furuly Hundesenter : Kurs i personlig hundemassage og aldrende hunder.

1999: Hagan Hundeskole : Kurs i opplæring av hjelpehunder ( Dolores Palmer, England).

1999: Marie Fogelquist, Sverige : Kurs i introduksjon i klikkerteknikk.

1999: Marie Fogelquist, Sverige : Kurs i klikkerteknikk for instruktører.

1999: Håkan Bjørklund Leg. Vet., Lars Fält Fil. Lic. i zoologi og Etolog, Sverige : Kurs i hundeproblem og problemhunder.

2001: Eiker Hundeskole : Kurs i brannvarslingsopplæring for hunder (Anders Hallgren).

1992: Norsk Kennel Klubb`s oppdrettersymposium : Oppdrett og ansvar.

1996: Norsk Kennel Klubb`s seminar for avlsråd og oppdrettere "Valpens helse og utvikling".

1998: Norsk Kennel Klubb`s seminar "Hund og samfunn".

Norsk Kennel Klubb : Hund og helse mot 2000 :

1999: Kurs 2 : Oppdrett.

2000: Kurs 3 : Fôring, akkuthjelp og forebyggende helsearbeid.

2001: Norsk Kennel Klubb`s seminar "Atferd 2001".

2001: Norsk Kennel Klubb`s kurs i Kynologi.

2004: Norsk Kennel Klubb`s seminar "Atferd og Helse `04".

2004: Norsk Kennel Klubb`s kurs i "Hund og atferd i et nytt århundre.

2006: Norsk Kennel Klubb`s seminar "Hund og helse 2006".

2007: Norsk Kennel Klubb`s Avlsrådskurs.

2008: Norsk Kennel Klubb`s Organisasjonskurs.

2009: Norsk Kennel Klubb`s Avlsrådskurs. 

Sittet fire år som leder i Raseklubb for Dansk-Svensk Gårdshund. (2006 - 2010).

2011: NKK`s Oppdretterskole. Kurs 1 og 2. 

2013: Raseklubb for Dansk-Svensk Gårdshund. Seminar : Dansk-Svensk Gårdshund - bakgrunn og historie.  Bengt- Åke Bogren. Grunnleggende genetikk og avl. Irene Berglund. 

2014: Norsk Kennel Klubb`s seminar :  Atferd - "Født sånn, eller blitt sånn". 

2016: Norsk Kennel Klubb`s seminar :  Atferd - "Født sånn, eller blitt sånn".

2016: Grunnkurs i Smeller.

2018: Seminar Raseklubb for Dansk-Svensk Gårdshund,

2019: NKK`s Avlsrådskurs.

2020: Seminar Raseklubb for Dansk- Svensk Gårdshund.

Medlem av RDSG`s Avlsråd (2018 - 2021).

Mange års observasjon og opplæring av egne og andres hunder har lært oss enormt mye.

Den aller viktigste lærdommen vi har gjordt  gjennom disse årene er at :

*Å være ydmyk overfor hunden gir deg større sjanse til å bli kjent med  den.

*Fokusering på det vi mener hunden gjør "galt" under innlæring, straff og irettesetting lett fører til en passiv, usikker og utilpass hund. Hunden jobber ikke for at den synes det er moro, men for at den vet konsekvensene hvis den ikke gjør det.

*Å fremheve det positive, det hunden gjør riktig under innlæring og overse det hunden gjør "galt", fører til at hunden blir positiv, glad og kreativ. Den tør å prøve. Hunden jobber for at den synes det er moro og gjør alt den kan, for å gjøre det riktig, selv om det innimellom går litt "galt".

*Vi mennesker må gi oss selv lov til å bli kjent med hunden på dens egne premisser og ikke ut i fra det vi selv synes og mener om den.  Vi må godta at den ikke er som oss. Den har ikke vårt språk. Det er vår plikt som hundeeier å lære oss dens språk/signaler og jobbe ut ifra det.

*Riktig preging av valpen fra den er 4 uker og frem til 16 uker er utrolig viktig, for å få en trygg, harmonisk og stabil voksen hund. Frem til 8 uker hos oppdretter og videre i sitt nye hjem. Pregingen må foregå under trygge og rolige forhold. Alt må for valpen oppleves positivt. Det som ikke blir gjort i denne perioden, vil en aldri kunne ta igjen siden.

*Vi må være tålmodige og gi hunden tid til å forstå hva vi ønsker av den. Vi må vise hunden og være tydelige i det vi gjør slik at hunden får en mulighet til å forstå hva vi vil. Vi kan ikke, skal ikke kreve at hunden skal kunne, eller forstå før den i det hele tatt har blitt vist og etterhvert lært det vi vil den skal gjøre.

*Alle hunder er forskjellige, selv innenfor samme rase. En kan ikke si f.eks. at : "Dette er en elghund og slik er det". En må jobbe ut ifra hvert enkelt individ og ikke tenke på hva andre får til, eller ikke får til.

*Det er viktig å forberede seg godt før en går til anskaffelse av hund. Alle valper er søte, men de blir også store. Oppveksten kan for mange oppleves som vanskelig. Ingenting blir gjort av seg selv. Derfor er det viktig at hunden blir tatt på alvor og at vi er forberett på å ta jobben med opplæringen helt fra begynnelsen. Og gjøre dette på en måte som skaper en trygg hund.

POSITIV INNLÆRING GIR DEG EN TRYGG HUND - for trivsel og hygge !!!

Copyright © Kennel Riverroom