Norsk Elghund Sort - NES

Opphavet til NES er ukjent, men man vet at mye av det tidligere hundematerialet kom fra lappene (samene). Svarthunden er beskrevet i literaturen så langt tilbake som på 1700 - tallet. På denne tiden ble svarthunden brukt som løshund primært på bjørnejakt.


Svarthundens eksteriør er lite forandret opp igjennom årene og bilder av hunder fra begynnelsen av 1900 - tallet viser at rasetypen er vel bevart.


Kjært barn har mange navn. Svarthunden har blitt referert til som Kalixhund, Ankerhund, Finnmarkshund og før dagens navn - het den Sort Dyrehund.

Fra 1800 - 1850 var bestanden av elg nedadgående i Norge og elghunden i fare for å dø ut. Takket være lappene fikk man tilgang på nytt avlsmateriale til avl.


Omkring forrige århundreskiftet hadde svarthunden sin glansperiode, men var i fåtall på slutten av mellomkrigstiden. Takket være dyktige oppdrettere, særlig i Nord-Trøndelag, økte antallet igjen.


I 2014 var det registrert 1156 NES i Norge. Svarthunden er i dag på fremmarsj. Vi velger å tro at dette er grunnet svarthundens svært gode egenskaper som bandhund og familiehund.

NES er en meget sunn og frisk rase og har svært få arvelige lidelser. Det er krav om kjent HD status for de hunder som brukes i avl. Statistikk i forhold til HD de siste 10 år viser at 90 % av NES er fri for HD. Det forekommer enkelte tilfeller av AD, glaukom og PLD, men disse er i sterkt fåtall og er ikke en del av avlsgrunnlaget.


Norsk Elghund Sort er spesielt avlet for bandhundjakt de siste 100 år. Den utpreger seg som en overværs hund, og er like effektiv på hjortejakt som på elgjakt.


Svarthunden utpreger seg også som ettersøkshund.


Bandhundjakt: En bandhund skal føres mot vinden, eller i sidevind, for om mulig å få overvær av elg.


Kroppsspråket skal være så lett å lese at jegeren kan se når det er elg i nærheten. Den skal føres i sele, og på en stille og effektiv måte lokalisere elgen og føre jegeren frem til denne ved å utnytte terrenget og alle sine sanser.


For at jakten skal lykkes må både hund og fører ta seg frem uten å lage støy. Hunden må være helt taus under opptrekket og forran elg.

Svarthunden er en utmerket familiehund.


Tidligere rasebeskrivelser av NES, beskriver en hund med gemytt som er stritt og som ikke egner seg som familiehund. Dette er en beskrivelse NES eiere i dag ikke kjenner seg igjen i.


Det er sjelden man hører om en svarthund med dårlig gemytt!


NES ble anerkjent som egen rase av NKK i 1905.


Før dette stilte NEG (Norsk Elghund Grå) og NES i samme klasse på utstilling.


Svarthundens eksteriør er vel bevart opp igjennom årene. Bilder av hunder på begynnelsen av 1900-tallet viser at rasetypen er vel bevart. Disse hundene hadde trolig gjort det svært godt på utstilling i dag.


Utdrag fra Avvlsutvalget for Norsk Elghund Sort-NES.