Klikk din hund frem.


En positiv, kreativ og morsom måte å lære inn hunden på.


Klikkertrening er en gammel, men forholdsvis ny innlæringsmetode her i landet som går på operant betinging. Blir brukt bl.a. i opplæring av delfiner, elefanter, lamaer, hester, katter, griser, hunder osv.Ved hjelp av såkalt " klikkerteknikk " kan du nå på en effektiv måte lære din hund det du måtte ønske innenfor det den fysisk og psykisk er i stand til å lære.


En slik positiv innlæring gir deg en positiv hund.


Teknikken går ut på å lære hunden å reagere positivt på et signal.


Selve klikkeren er en liten sak du har i hånden, og som med hjelp av et lite trykk utløser en skarp lyd.


Klikkeren brukes kun i innlæringsfasen.


Dette er mer effekttivt og presist enn å bruke stemmen. Stemmen vår er ofte litt for treg.


Hunden kan da lett misforstå idet det blir rost på feil sted. F. eks. etter at hunden har gjort den riktige handlingen.


Med klikkeren blir det mer nøyaktig og enklere for hunden å forstå.


Det er veldig viktig at du gir positiv respons, når hunden gjør det riktig og at du overser det hunden gjør " galt ".


På denne måten vil du få en positiv hund du får svært god kontakt med.

Det fine med denne innlæringsmetoden her er at vi må glemme at vi er "sjefen", i den forstand en sjef var og i mange tilfeller fortsatt er. Dominerende, undertrykkende. Vi må slutte å stå over hunden vår ( vår ansatte ) å formane hva den "skal" gjøre, og forlange at den skal forstå, uten at den i det hele tatt forstår hva vi mener. Noe som i de fleste tilfeller kan føre til at vi vil oppleve hunden vår som vanskelig. Utaggerende, krypende, langsom, usikker. Vi må endre tankegangen vår. Vi er fortsatt sjefen, men nå har vi fått oss en samarbeidspartner. Denne partneren er viktig for oss. Vi må være på lag. Vi vil at partneren skal yte oss 100%, uansett når og hvor. Vi må vise partneren ( sette han inn i ) hva vi ønsker av han. Samtidig med at vi gjør det, må vi være tålmodig og la denne få tid på seg til å finne ut av hvordan den skal gjøre det. For hvert lille steg det går fremover gir vi et klikk ( positiv respons ). Går det "galt", bryr vi oss ikke noe om det. Vår oppgave er å få frem det som er bra. Være en god leder. Får vi til dette vil vi få en hund/partner med selvtillit. Ikke i den forstand at den vil ta vår plass, men den vil bli trygg, rolig, glad, arbeidsvillig. Den stoler på oss. Nettopp fordi vi har gitt den tid til å finne ut av ting og fremhevet det positive. Vi har gitt hunden/partneren vår muligheten til å vise at den mestrer, selv om det innimellom går "galt".